Karta KID:

Karta k identifikaci špatného zacházení s dětmi – tzv. karta KID obsahuje znaky ohroženého dítěte, rozdělené do tří tematických bloků – fyzické znaky špatného zacházení s dětmi, znaky projevující se v chování dítěte, a nakonec znaky rizikového chování pečujících osob. Karta je určena učitelům, pracovníkům v neformálním vzdělávání, sociálním pracovníkům, policistům, záchranářům, hasičům, zdravotníkům a dalším profesím, které mohou být v kontaktu s ohroženými dětmi. Díky kartě KID budou moci včas zaznamenat znaky ohrožení konkrétního dítěte a budou vědět, jak v takové situaci jednat.