Cílem veletrhu bylo představit organizace, které aktivně pracují s ohroženými dětmi. Osobní setkání pracovníků konkrétních služeb má pozitivní dopad na efektivnější vyhledání pomoci pro dítě s jakýmkoliv problémem.

V Mostě působí nespočet služeb, organizací, spolků a klubů, kteří se dětem věnují. I když se na první pohled může zdát, že mostecké organizace nabízí velké množství služeb, většina z nich má skoro permanentně plnou kapacitu. Účastníci veletrhu se shodli, že jim chybí intenzivní kurz pro zvýšení rodičovských kompetencí, dětská psychiatrická péče nebo dostatek výjezdních krizových týmů. Všechny tyto služby by ještě více pomohly snížit míru ohrožení dítěte.

Je zapotřebí se této problematice na Mostecku věnovat. Možná o trochu více než v jiných regionech. Z analýzy dat víme, že každé sedmé dítě na Mostecku žije v rodině s příspěvkem na živobytí. Obzvlášť vysoký je počet dětí umisťovaných do ústavní péče. Mostecko třikrát až čtyřikrát převyšuje průměrné hodnoty za ČR.

„Z relativně malé akce se vyklubalo setkání s velkým rozsahem. U jednoho stolu seděli zástupci zdravotnictví, školství, vnitra nebo sociálních služeb a vznikl tak prostor pro společnou diskuzi. Téma bylo jasné, jak napojit rodiny s ohroženými dětmi do vhodných služeb. Předtím se mohlo zdát, že některé služby chybí, ale postupně se zjistilo, že o nich pouze řada odborníků vlastně ani neví… Někteří si po skončení veletrhu slíbili, že se ihned propojí a z toho jsem měla velkou radost. Vnímala jsem, že účastníkům veletrhu pomáhá vědět, že na to nejsou sami…“, shrnula výsledek veletrhu koordinátorka regionální platformy projektu Signály Martina Koplová.

Organizátoři akce plánují v blízké době vytvořit informační leták, na kterém budou všechny důležité služby pro ohrožené děti a kontakty pohromadě.

Projekt Signály, jsme v tom s vámi.