Hudba je skvělá příležitost jak poznat sám sebe, jak se uvolnit a také je ideální prostředník pro navazování nových přátelství. I proto projekt Signály společně s Mladí ladí dětem uspořádali na Sportovišti Albrechtická koncert pro bezmála 300 mosteckých dětí z mateřských a základních škol. Na akci nechyběli zástupci nízkoprahových klubů, kteří představili svou činnost a pro děti připravili zajímavé hry a aktivity.

Některé děti mohou mít omezené možnosti a příležitosti. A proto jsme se rozhodli všem dětem zpříjemnit dopoledne koncertem Timbalooloo pod taktovkou vzdělávacího programu Mladí ladí dětem. „Interaktivní koncert umožňuje dětem vnímat hudbu skrze jejich fantazii. Pomocí zábavných her, příběhů a písní se ukazuje, že hudba je radost a každý je ve své podstatě muzikantem. Dítě je schopné mluvit plynule jazykem hudby, aniž by se muselo zamýšlet nad gramatickými pravidly.“, uvádí sám autor metody Timbalooloo a držitel Grammy, newyorský jazzman, Oran Etkin.

Na sportovišti nechyběli zástupci z klubu Sovička z Charity Most a z Klubu národnostních menšin, kteří nachystali například lovení rybiček nebo chůzi na chůdách a oslovili dětské návštěvníky zajímavými pracovními listy. „Cílem projektu Signály je propojit aktéry z různých oborů a zefektivnit jejich spolupráci při podpore ohrožených dětí. Právě i podobné akce mohou takovou spolupráci nastartovat a také otevřít některým dětem brány nízkoprahových klubů „, zhodnotila účast nízkoprahových zařízení na koncertě manažerka projektu Signály Tereza Svačinová.