Hudba léčí, hudba spojuje… I takový podtitul by mohla mít akce Vánoční hudbohraní, kterou jsme společně s Mladí ladí dětem uspořádali ve dvou mosteckých základních školách, v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Sovička a Klubu národnostních menšin.

Ve znevýhodněných lokalitách jsou omezené možnosti a příležitosti. A proto jsme se rozhodli právě dětem z těchto lokalit, ale nejen jim, zpříjemnit předvánoční čas hudebním workshopem pod taktovkou vzdělávacího programu Mladí ladí dětem. Společně s Djembe a Caxixi tak za hodinu mohly procestovat celý svět, a přitom si zazpívat, zatančit a dozvědět se spoustu zajímavého. Hudební workshop zaujal děti i učitele svou promyšlenou metodikou na velmi vysoké úrovni.

Hudba je nejen terapeutický nástroj, ale je také univerzálním jazykem. V průběhu workshopu se ukázalo, že když se děti dobře cítí a aktivity je baví, tak mnohem lépe spolupracují. Po vzoru zahraničních studií i praxe bychom chtěli podpořit využívání hudby v náročných situacích jako terapeutický prvek, který pomáhá navrátit se do psychického stavu umožňujícího efektivnější učení.

„Akci hodnotím velmi pozitivně. Mladí ladí dětem opravdu moc dobře ví, co dělají a k čemu daná věc má sloužit. Bylo krásné pozorovat, jak dokáže hudba spojovat všechny děti bez rozdílu. Všechny děti dostaly prostor objevit své dovednosti, nikdo je nehodnotil a nerozděloval na ty hodné a zlobivé. Velmi mě překvapilo, jak rychle byly děti schopné naučit se text k jednotlivým písním a jak rychle je dokázaly doplnit tancem. Celý koncept Mladí ladí dětem je za mě totálně nadčasový a respektující.“, shrnula program koordinátorka regionální platformy projektu Signály Martina Koplová.