Stáhněte si kartu KID a včas rozpoznejte ohrožené dítě

Karta KID poskytuje vodítka k identifikaci akutního ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte. Popisuje postup, jak v případě ohrožení dítěte zajistit jeho ochranu v souladu s jeho nejlepším zájmem a platnými právními předpisy. Využijí ji profese, které mohou být v kontaktu s ohroženými dětmi. Učitelé, sociální pracovníci, zdravotníci, záchranáři, policisté, hasiči mají v ruce nový nástroj, jak včas rozpoznat ohrožené dítě. A vy si ji nyní můžete jednoduše stáhnout a začít používat.

V čem pomáháme

Tvoříme soubor znaků (indikátorů) ohroženého dítěte – tzv. kartu KID

Pracujeme spolu s resorty MPSV, MŠMT, MZČR a MV ČR a dalšími odborníky z řad psychologů a dětských krizových center na sjednocení definice ohroženého dítěte. Společně jsme zpracovali Kartu identifikace ohroženého dítěte, která má pomoci včas ohrožené dítě rozpoznat a napojit ho na vhodnou pomoc.


Provádíme pilotáž karty KID na Mostecku

Zástupci z řad klíčových profesí, kteří mohou být v kontaktu s ohroženými dětmi - učitelé, sociální pracovníci, zdravotníci, policisté, záchranáři, hasiči a další testují použití karty KID v terénu.


Tvoříme plán implementace karty KID do praxe

Po skončení pilotáže, zavedeme kartu KID do praxe po celé ČR. S jednotlivými ministerstvy tvoříme plán implementace, jak tuto kartu šířit a jak proškolit klíčové pracovníky po celé ČR.


Dodáváme do terénu potřebná školení a semináře

Na Mostecku realizujeme pravidelná školení a semináře, například Jak správně komunikovat s dítětem, jak facilitovat případovou konferenci, jak přistupovat k traumatizovaným dětem.


Poskytujeme metodickou podporu klíčovým profesionálům

ČOSIV nabízí metodickou podporu a konzultace spolupracovníkům z Mostecka. V rámci poradenství pomáhá řešit konkrétní případy.


Podporujeme mezioborovou spolupráci

V rámci projektu jsme vytvořili regionální mezioborovou platformu, kde se pravidelně scházejí zástupci různých profesí u jednoho stolu a probírají společně témata týkající se ohrožených dětí. Pravidelně organizujeme také kazuistické semináře, při kterých řešíme s různými klíčovými profesionály konkrétní anonymizovaný případ ohrožené rodiny a hledáme společně řešení. Také jsme v regionu zorganizovali veletrh služeb, kde každá organizace zabývající se ohroženými dětmi představila možnosti konkrétní pomoci.


Zavádíme do území zajímavé funkční projekty a aktivity na podporu ohrožených dětí


Snažíme se na Mostecko zavést ozkoušené fungující projekty, například screening matek v psychosociální zátěži v porodnici, také vytváříme kurz na zvyšování rodičovských kompetencí či podporujeme pořádání interaktivních případových konferencí na Mostecku.Novinky:


Projekt Signály uspořádal pod záštitou města pro mostecké děti interaktivní vzdělávací koncert s držitelem Grammy

Projekt Signály uspořádal pod záštitou města pro mostecké děti interaktivní vzdělávací koncert s držitelem Grammy

Hudba je skvělá příležitost jak poznat sám sebe, jak se uvolnit a také je ideální prostředník pro navazování nových přátelství....
Read More
KID pomůže včas rozpoznat ohrožené děti. Díky spolupráci resortů ji využijí různé profese

KID pomůže včas rozpoznat ohrožené děti. Díky spolupráci resortů ji využijí různé profese

Učitelé, sociální pracovníci, ale i policisté a další profese dostanou nový nástroj, jak včas rozpoznat ohrožené dítě. Ve spolupráci čtyř...
Read More
V předvánočním čase zavítal projekt Signály s hudebním workshopem do základních škol a nízkoprahových zařízení

V předvánočním čase zavítal projekt Signály s hudebním workshopem do základních škol a nízkoprahových zařízení

Hudba léčí, hudba spojuje… I takový podtitul by mohla mít akce Vánoční hudbohraní, kterou jsme společně s Mladí ladí dětem...
Read More

Kdo je součástí našeho týmu

Projekt Signály realizuje Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělání


Mgr. Klára Laurenčíková
Předsedkyně ČOSIV
klara.laurencikova@cosiv.cz


PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Místopředsedkyně ČOSIV
lenka.felcmanova@cosiv.cz


Ing. Tereza Svačinová, Ph.D
Manažerka projektu Signály
tereza.svacinova@cosiv.czMgr. Martina Koplová
Koordinátorka regionální platformy projektu Signály
martina.koplova@cosiv.cz


Mgr. Karel Straka
Koordinátor regionální platformy projektu Signály
karel.straka@cosiv.cz


Co si o projektu myslí lidé z terénu?


Ing. Jaroslav Hrvol
ředitel Městská policie Most

"Přestože jsme dosud ve vnitřních procesech měli funkční systém pro pomoc ohroženým dětem, projekt Signály nám pomohl tento systém zdokonalit a karta KID mu dala jasný řád. Strážníci uměli dětem zavolat pomoc v případě, kdy bylo na první pohled zřejmé, že je dítě ohrožené. Nyní mohou strážníci lépe identifikovat další ohrožené děti podle signálů, které jsou popsané v kartě KID, a nasměrovat k nim pomoc dříve, než se jejich situace vyostří. Přínosné bylo také školení ke kartě KID, které strážníky přesvědčilo o tom, že když se zachovají správně při setkání s ohroženým dítětem, mohou jeho život obrátit lepším směrem, a má to smysl."

Nejčastější dotazy

Proč se tvoří karty?

Projekt Signály má za cíl napříč obory sjednotit definici ohroženého dítěte pomocí nástroje karty KID. Naším cílem je společně vytvořit takové indikátory, které přispějí k tomu, že si všichni shodně včas všimneme znaků ohrožení konkrétního dítěte a budeme vědět, co dělat. Budeme schopni spolupracovat a k ohroženým dětem se tak potřebná pomoc dostane včas.


Proč se karta jmenuje KID?

KID znamená dítě, ale také kooperace, identifikace a důvěra.


K čemu KID slouží?

Karta KID slouží k včasné identifikaci ohrožených dětí. Sjednocuje přístupy a metody práce pracovníků školského, sociálního a zdravotního segmentu a také segmentu policie a integrovaného záchranného systému k podpoře ohrožených dětí. Signály, které ukazují, že s dítětem není něco v pořádku, nemusí být vždy jen modřiny, ale mohou to být i znaky, které nemusí být patrné na první pohled. Proto je naším cílem, aby všichni klíčoví profesionálové tyto znaky uměli bezpečně rozpoznat.


Jak karta vypadá a co v ní najdeme?

Karta je poměrně jednoduchá, inspirovali jsem se již dlouhodobě používaným podobným nástrojem Sára, která se týká agendy domácího násilí a pracuje s ní již řadu let například policie. Karta vysvětluje, co je špatné zacházení s dětmi, co děláme, když máme důvodné podezření, že je dítě akutně ohroženo a jaké volit postupy pro to, abychom ohrožení detailně zmapovali a případně jsme ve spolupráci s dalšími odborníky k dítěti dostali potřebnou pomoc. Jsou zde uvedené také důležité kontakty, s kým v rámci území spolupracovat a kdo má jakou roli v podpoře ohrožených dětí a rodin v tom daném území, v tomto případě na území města Most


Kdo se na tvorbě KID podílel?

Na tvorbě materiálů se podíleli odborníci z MPSV, MŠMT, MV a MZ spolu s předními experty z řad českých psychologů, psychiatrů ale také například pracovníci dětských krizových center, tedy expertní tým v čele s Radkem Ptáčkem, Terezií Pemovou. Na regionální úrovní spolupracujeme s řadou expertů napříč profesemi, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi.


Proč se projekt pilotuje v Mostě?

Chtěli jsme vybrat město, kde je větší míra strukturální zátěže, kde je větší koncentrace přítomnosti dětí z jakéhokoli sociálně znevýhodněného prostředí. Ze statistických dat víme, že je zde dva tisíce děti v rodinách, které pobírají příspěvek na živobytí, a také je zde vysoký počet dětí ve všech formách náhradní rodinné péče. Pokud budou nástroje, které vytváříme, budou fungovat tady, tak věříme, že už potom opravdu všude.


Co se stane po pilotáži?

KID bude pilotována zhruba dva mesíce zástupci policie, školského, zdravotního, sociálního segmentu na území mesta Most. Chceme overit, zda tento nástroj funguje v praxi a zda je užitecný, prospešný a je tak vnímán i samotnými profesionály, kterí s detmi pracují. Po pilotáži chystáme plán implementace KID do praxe a její zakotvení do závazných predpisu všech príslušných resortu i do systému vzdelávání a metodické podpory klícových profesních skupin.