Projekt Signály uspořádal pod záštitou města pro mostecké děti interaktivní vzdělávací koncert s držitelem Grammy

Hudba je skvělá příležitost jak poznat sám sebe, jak se uvolnit a také je ideální prostředník pro navazování nových přátelství. I proto projekt Signály společně s Mladí ladí dětem uspořádali na Sportovišti Albrechtická koncert pro bezmála 300 mosteckých dětí z mateřských a základních škol. Na akci nechyběli zástupci nízkoprahových klubů, kteří představili svou činnost a […]

KID pomůže včas rozpoznat ohrožené děti. Díky spolupráci resortů ji využijí různé profese

Učitelé, sociální pracovníci, ale i policisté a další profese dostanou nový nástroj, jak včas rozpoznat ohrožené dítě. Ve spolupráci čtyř ministerstev a České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání vznikla tzv. Karta KID, která obsahuje znaky k rozpoznání ohrožených dětí i základní postup, jak jim pomoct. Na tvorbě karty se podíleli přední čeští psychologové, zástupci dětských […]

V předvánočním čase zavítal projekt Signály s hudebním workshopem do základních škol a nízkoprahových zařízení

Hudba léčí, hudba spojuje… I takový podtitul by mohla mít akce Vánoční hudbohraní, kterou jsme společně s Mladí ladí dětem uspořádali ve dvou mosteckých základních školách, v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Sovička a Klubu národnostních menšin. Ve znevýhodněných lokalitách jsou omezené možnosti a příležitosti. A proto jsme se rozhodli právě dětem z těchto […]

Na konci října proběhl v mostecké knihovně Veletrh služeb, který pořádal projekt Signály

Cílem veletrhu bylo představit organizace, které aktivně pracují s ohroženými dětmi. Osobní setkání pracovníků konkrétních služeb má pozitivní dopad na efektivnější vyhledání pomoci pro dítě s jakýmkoliv problémem. V Mostě působí nespočet služeb, organizací, spolků a klubů, kteří se dětem věnují. I když se na první pohled může zdát, že mostecké organizace nabízí velké množství […]

Kurz s Focus Boxem

V mostecké knihovně proběhl kurz, který pomáhá vést kreativní a hravý rozhovor s dítětem Cílem veletrhu bylo představit organizace, které aktivně pracují s ohroženými dětmi. Osobní setkání pracovníků konkrétních služeb má pozitivní dopad na efektivnější vyhledání pomoci pro dítě s jakýmkoliv problémem. V Mostě působí nespočet služeb, organizací, spolků a klubů, kteří se dětem věnují. […]